Σεισμική αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μυκητοειδών πλακών

TitleΣεισμική αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μυκητοειδών πλακών
Publication TypeThesis
Year of Publication2008
Liossatou E
CityCivil Engineering Department, University of Patras, Greece
Thesis TypeMSc
Abstract

Το αντικείμενο της παρούσης διατριβής είναι η ανάπτυξη προσομοιωμάτων για τον υπολογισμό της αντοχής και της ικανότητας παραμόρφωσης μυκητοειδών πλακών υπό σεισμική δράση. Για την ανάπτυξη των προσομοιωμάτων αναπτύχθηκε και αξιοποιήθηκε βάση πειραματικών δεδομένων μυκητοειδών πλακών υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη δράση.

Full Text

 

AttachmentSize
Liossatou_MSc_Thesis.pdf2.56 MB